สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มติ ก.อบต. ] 
      

มติ ก.อบต.

          ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์

     ระเบียบ.pdf

     รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2555.pdf

     ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ 22 มกราคม 2556.pdf

     รายงานการประชุม ครังที่ 12 วันที 20 ธันวาคม 2555.pdf

     ประกาศ อบต.ป่าเลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลงหินผุบดอันแน่น หมู่ ๔.pdf

     รายงานการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555.pdf

     รายงานการประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2555.pdf

     รายงานการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 55.pdf

     ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 9 2555 วันที่ 25 ก.ย. 55.pdf

     รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 8 วันที่ 21 สิงหาคม 2555.pdf

     รายงานการประชุม ครังที่ 7 วันที่ 26 กรกฏาคม 2555.pdf

     รายงานการประชุม ก.อบต.วันที่ 23 เมษายน 2555.pdf

     ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.วันที่ 23 เมษายน 2555.pdf

     รายงานการประชุม 26 มีนาคม 2555.pdf

     รายงานการประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2555.pdf

     รายการประชุม วันที่ 27 ธันวาคม 2554.pdf

     ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๒ วันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔.pdf

     รายงานการประชุม ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.pdf

     รายงานการประชุมคร้งที่ 10 54 26 ตค54.pdf

     ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10 ต.ค.54.pdf

     รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ คร้งที่ 9 21 กันยายน 2554.pdf

     ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf

     เอกสารประกอบวาระประชุม ก.อบต.จังหวัด ประจำเดือน มิ.ย.54.pdf

     ระเบียบวาระประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน มิ.ย.54.pdf

     รายงานการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปีและกรอบ 4 ปี ของอบต.ครั้งที่ 4 ปี 2553.pdf

     รายงานการประชุมปรับแผน 3 ปีและกรอบ 4 ปี ของ อบต.ครั้งที่ 2 ปี 2553.pdf

     รายงานการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปีและกรอบ 4 ปีของ อบต.ครั้งที่ 1 ปี 2553.pdf

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-13at 14:00
 

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เบอร์โทร/FAX   0 5679 8969 Email :
info@sitheplocal.go.th
Copyright 2013.sitheplocal.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.